Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
18.08.2020
Kinga Krzywińska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto punkt lisy
18.08.2020
Kinga Krzywińska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień

aktualizacja pobierz

 


dokument usunięto