Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Naprawa dwóch pochylni dla rowerów z wykonaniem balustrady w budynku mieszkalnym przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0030.2016 przeniesiono do archiwum
01.06.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2016
20.05.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2016
27.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2016
19.04.2016
Agata Traczyk
Naprawa dwóch pochylni dla rowerów z wykonaniem balustrady w budynku mieszkalnym przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Rybniku Modyfikacja przetargu
19.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2016
19.04.2016
Agata Traczyk
odpowiedź na pytanie z dnia 18.04.2016 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2016
11.04.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2016
11.04.2016
Agata Traczyk
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2016
11.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2016
11.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0030.2016
11.04.2016
Agata Traczyk
Naprawa dwóch pochylni dla rowerów z wykonaniem balustrady w budynku mieszkalnym przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg