Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
02.01.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0081.2019
30.12.2019
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0081.2019
13.12.2019
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0081.2019
05.12.2019
Sylwia Dąbska
Wynajem 2 samochodów do 3,5 tony przeznaczonych do transportu osób (wraz z kierowcami) na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Modyfikacja przetargu
05.12.2019
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0081.2019
05.12.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0081.2019
05.12.2019
Sylwia Dąbska
,, Wynajem 2 samochodów do 3,5 tony przeznaczonych do transportu osób (wraz z kierowcami) na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej” Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg