INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 NA STANOWISKO: Referent w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej  w Rybniku

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy , ze względu na brak ofert pracy spełniających wymogi formalne nie doszło do zatrudnienia.

 

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2021-02-05 12:21:27 historia zmian dokumentu