Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 15 Przetarg DZP.1120.0005.2018 przeniesiono do archiwum
14.03.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018
07.03.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018
20.02.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018
14.02.2018
 
14.02.2018
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 15 w Rybniku w wyniku którego powstaną lokale socjalne Modyfikacja przetargu
14.02.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018
14.02.2018
Odpowiedzi na pytania 05.02.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018
01.02.2018
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018
01.02.2018
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018
01.02.2018
Dokumentacja projektowa Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018
01.02.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018
01.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0005.2018
01.02.2018
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 15 w Rybniku w wyniku którego powstaną lokale socjalne Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg