Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym do mieszkań komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podział Przetarg DZP.1120.0068.2018 przeniesiono do archiwum
27.12.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018
12.12.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018
06.12.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018
30.11.2018
Izabela Łysakowska
Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym do mieszkań komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podział Modyfikacja przetargu
30.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018
30.11.2018
Izabela Łysakowska
Zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018
27.11.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018
27.11.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0068.2018
27.11.2018
Izabela Łysakowska
Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym do mieszkań komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podział Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg