Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
06.02.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
24.01.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
03.01.2020
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
18.12.2019
Justyna Kurzyńska
Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku Modyfikacja przetargu
18.12.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
18.12.2019
Justyna Kurzyńska
odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
16.12.2019
Justyna Kurzyńska
Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku Modyfikacja przetargu
16.12.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
16.12.2019
Justyna Kurzyńska
informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
10.12.2019
Justyna Kurzyńska
Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku Modyfikacja przetargu
10.12.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
10.12.2019
Justyna Kurzyńska
informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
06.12.2019
Justyna Kurzyńska
Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku Modyfikacja przetargu
05.12.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
05.12.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
03.12.2019
Kinga Krzywińska
Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku Modyfikacja przetargu
03.12.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
03.12.2019
Kinga Krzywińska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
28.11.2019
Kinga Krzywińska
Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku Modyfikacja przetargu
28.11.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
28.11.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania z załącznikami Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
22.11.2019
Kinga Krzywińska
Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku Modyfikacja przetargu
22.11.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
22.11.2019
Kinga Krzywińska
Odpowiedzi na pytania z załącznikami Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
15.11.2019
Kinga Krzywińska
Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku Modyfikacja przetargu
15.11.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
15.11.2019
Kinga Krzywińska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Projekty wykonawcze Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Projekty budowlane - pozwolenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0074.2019
06.11.2019
Kinga Krzywińska
Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg