Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
31.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019
31.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt. Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt. Modyfikacja załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019
16.07.2019
Kinga Krzywińska
przedmiar_specyfikacja_techniczna_projekt.zip Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0045.2019
16.07.2019
Kinga Krzywińska
Modernizacja tarasu w budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg