Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji tarasu w budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku Przetarg DZP.2120.0001.2019 przeniesiono do archiwum
13.02.2019
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2019
06.02.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2019
25.01.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2019
17.01.2019
Izabela Łysakowska
Sopz Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2019
17.01.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2019
17.01.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0001.2019
17.01.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji tarasu w budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg