Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
10.11.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (179,0 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2020
09.11.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (36,7) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2020
23.10.2020
Kinga Krzywińska
Dokumentacja projektowa.zip (29,5 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2020
23.10.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacje techniczne.zip (1,40 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2020
23.10.2020
Kinga Krzywińska
Przedmiary.zip (673 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2020
23.10.2020
Kinga Krzywińska
Pozwolenia na budowę.zip (3,39 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2020
23.10.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (116 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2020
23.10.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1,00 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0032.2020
23.10.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła – Zmiana sposobu ogrzewania lo Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg