Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0001.2018 przeniesiono do archiwum
12.02.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018
31.01.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018
26.01.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018
23.01.2018
Sprostowanie do SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018
23.01.2018
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu
23.01.2018
Odpowiedzi na pytania 22.01.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018
22.01.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018
22.01.2018
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018
18.01.2018
Justyna Kurzyńska
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu
18.01.2018
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018
18.01.2018
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018
18.01.2018
Justyna Kurzyńska
odpowiedzi na pytania z dn. 17.01.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018
17.01.2018
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu
17.01.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018
17.01.2018
Odpowiedzi na pytania 15.01.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018
11.01.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018
11.01.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0001.2018
11.01.2018
Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg