Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.2120.0007.2019 przeniesiono do archiwum
21.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019
21.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019
08.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019
06.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 i 3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019
15.02.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019
14.02.2019
Justyna Kurzyńska
informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019
08.02.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019
08.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0007.2019
08.02.2019
Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg