Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0018.2018 przeniesiono do archiwum
25.04.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2018
18.04.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2018
18.04.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Usunięcie załącznika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu DZP.1120.0018.2018
18.04.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2018
29.03.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2018
21.03.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2018
21.03.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0018.2018
21.03.2018
Wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg