Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
01.09.2020
Kinga Krzywińska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument
31.08.2020
Kinga Krzywińska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu

dokument usunięto