Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0048.2017 przeniesiono do archiwum
05.10.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2017
28.09.2017
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2017
22.09.2017
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2017
14.09.2017
Warunki techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2017
14.09.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2017
14.09.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2017
14.09.2017
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania Modyfikacja przetargu
14.09.2017
  Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg