Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0043.2017 przeniesiono do archiwum
05.09.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017
05.09.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017
25.08.2017
Warunki techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017
25.08.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017
25.08.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0043.2017
25.08.2017
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg