Przetarg DZP.1120.0004.2018


Znak: DZP.1120.0004.2018
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne na terenie ADM 2

Data przetargu: 12.02.2018 , Osoba prowadząca: Izabela Łysakowska

Wpr.: Izabela Łysakowska, 25.01.2018 historia przetargu
Załączniki: