Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu wymiana instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kuboszka 5 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0022.2017 przeniesiono do archiwum
20.07.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017
13.07.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017
30.06.2017
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017
14.06.2017
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017
14.06.2017
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017
14.06.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017
14.06.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0022.2017
14.06.2017
Remont dachu wymiana instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kuboszka 5 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg