Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe w Przetarg DZP.2120.0003.2019 przeniesiono do archiwum
06.03.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2019
26.02.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2019
11.02.2019
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2019
31.01.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2019
31.01.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0003.2019
31.01.2019
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe w Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg