Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Docieplenie ścian mieszkania w budynku przy ul. Patriotów 10a/10 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0046.2018 przeniesiono do archiwum
13.09.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018
10.09.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018
14.08.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018
26.07.2018
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018
26.07.2018
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018
26.07.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018
26.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0046.2018
26.07.2018
Docieplenie ścian mieszkania w budynku przy ul. Patriotów 10a/10 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg