Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
29.01.2020
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument
29.01.2020
Jacek Krakos
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu

dokument usunięto