Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi dla dwóch budynków wielorodzinnych Przetarg DZP.1120.0048.2018 przeniesiono do archiwum
15.10.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018
05.10.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018
17.08.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018
13.08.2018
Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi dla dwóch budynków wielorodzinnych Modyfikacja przetargu
13.08.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018
13.08.2018
Odpowiedzi na pytania 10.08.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018
07.08.2018
Justyna Kurzyńska
odpowiedzi na pytania z dn.03.08.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018
26.07.2018
Projekt budowlany Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018
26.07.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018
26.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2018
26.07.2018
Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi dla dwóch budynków wielorodzinnych Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg