Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych i usługowych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w zakresie robót budowlanych, instalacyjny Przetarg DZP.1120.0029.2016 przeniesiono do archiwum
31.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2016
18.05.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2016
28.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2016
13.04.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót - lokale usługowe Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2016
13.04.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót - lokale mieszkalne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2016
13.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2016
13.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2016
13.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2016
13.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0029.2016
13.04.2016
Agata Traczyk
Remont lokali mieszkalnych i usługowych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w zakresie robót budowlanych, instalacyjny Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg