Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont i malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 2 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0033.2016 przeniesiono do archiwum
11.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2016
06.05.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2016
28.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2016
13.04.2016
Agata Traczyk
szkice Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2016
13.04.2016
Agata Traczyk
uzgodnienia konserwatorskie Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2016
13.04.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2016
13.04.2016
Agata Traczyk
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2016
13.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2016
13.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0033.2016
13.04.2016
Agata Traczyk
Remont i malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 2 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg