Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
31.07.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0042.2019
25.07.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0042.2019
10.07.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0042.2019
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt. Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0042.2019
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0042.2019
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0042.2019
19.06.2019
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku – Boguszowicach przy ul. Śniadeckiego 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. PONE Etap II Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg