Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkan Przetarg DZP.1120.0007.2018 przeniesiono do archiwum
14.03.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2018
07.03.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2018
26.02.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2018
08.02.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2018
08.02.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja na zadanie 1,2,3 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2018
08.02.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2018
08.02.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0007.2018
08.02.2018
Izabela Łysakowska
Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkan Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg