Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
19.03.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2020
13.03.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2020
03.03.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2020
25.02.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2020
19.02.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2020
19.02.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0004.2020
19.02.2020
Sylwia Dąbska
Wynajem samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony przeznaczonego do transportu osób wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Dz Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg