Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen Andersa 15 w Rybniku, w wyniku któ Przetarg DZP.1120.0048.2016 przeniesiono do archiwum
28.07.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2016
26.07.2016
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2016
19.07.2016
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2016
06.07.2016
Plan sytuacyjny Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2016
06.07.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2016
06.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0048.2016
06.07.2016
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen Andersa 15 w Rybniku, w wyniku któ Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg