Przetarg DZP.1120.0032.2017


Znak: DZP.1120.0032.2017
Aktualizacja dokumentacji projektowej do warunków technicznych 2017 r. budynków przy ul. Żurawia 1, 4, 6, ul. Bogusławskiego 16, 20, 22, Placu Żołnierza 4, Placu Pokoju 2 z podziałem na zadania

Data przetargu: 02.08.2017 , Osoba prowadząca: Karolina Liszka

Wpr.: , 27.07.2017 historia przetargu
Załączniki: