INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO: Referenta w Dziale Zamówień Publicznych i Umów
w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy, ze względu na brak ofert pracy nie doszło do zatrudnienia.

 

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2021-01-11 09:04:18 historia zmian dokumentu