Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
26.01.2021
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (110 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2020
11.01.2021
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (47,7) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2020
17.12.2020
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (43,0 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2020
09.12.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (122 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2020
09.12.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (173 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0041.2020
09.12.2020
Kinga Krzywińska
Sprzątanie budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – ADM I z dojściami do i wokół budynków z podziałem na Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg