Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji i remontu budynku przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku Przetarg DZP.1120.0008.2018 przeniesiono do archiwum
11.04.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2018
03.04.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2018
09.03.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2018
06.03.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 02.03.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2018
01.03.2018
Izabela Łysakowska
Lokalizacja punktów styku z Miejską Siecią Szerokopasmową Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2018
01.03.2018
Izabela Łysakowska
Inwentaryzacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2018
01.03.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2018
01.03.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0008.2018
01.03.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji i remontu budynku przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg