Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. oraz modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku Działu Gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50b w Rybniku Przetarg DZP.1120.0045.2017 przeniesiono do archiwum
27.10.2017
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017
20.10.2017
Justyna Kurzyńska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017
28.09.2017
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017
13.09.2017
Projekt wykonawczy Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017
13.09.2017
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017
13.09.2017
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017
13.09.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017
13.09.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2017
13.09.2017
Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. oraz modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku Działu Gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50b w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg