Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0049.2018 przeniesiono do archiwum
19.09.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018
12.09.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018
28.08.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018
09.08.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacje Techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018
09.08.2018
Izabela Łysakowska
Przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018
09.08.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018
09.08.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2018
09.08.2018
Izabela Łysakowska
Remont lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg