INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO: Referent w Dziale Zamówień Publicznych I Umów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana  pani  Krystyna Musioł  zamieszkała w Rybniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na ww. stanowisko wybrana została pani Krystyna Musioł. Przedłożone przez kandydatkę aplikacje spełniały wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu. Kandydatka do pracy zaliczyła rozmowę kwalifikacyjną uzyskując 26 pkt na 30  pkt możliwych do zdobycia.

 

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2021-02-05 12:23:51 historia zmian dokumentu