Informacja o wynikach naboru

 NA STANOWISKO:  Inspektor w Dziale Lokalowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej  w Rybniku


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy został wybrany  pan Krzysztof Sładek  zamieszkały w Rybniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na ww. stanowisko wybrany został pan Krzysztof Sładek. Przedłożone przez kandydata aplikacje spełniały wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu. Kandydat do pracy zaliczył rozmowę kwalifikacyjną uzyskując 26 pkt na 30  pkt możliwych do zdobycia.

 

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-10-13 06:59:12 historia zmian dokumentu