Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont dachu i adaptacja strychu na mieszkanie w budynku mieszkalnym przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0034.2016 przeniesiono do archiwum
19.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2016
12.05.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2016
05.05.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2016
15.04.2016
Agata Traczyk
Dokumentacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2016
15.04.2016
Agata Traczyk
opinia MKZ i pozwolenie na budowę Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2016
15.04.2016
Agata Traczyk
przedmiary robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2016
15.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2016
15.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2016
15.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2016
15.04.2016
Agata Traczyk
Remont dachu i adaptacja strychu na mieszkanie w budynku mieszkalnym przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg