Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
„Odtworzenie instalacji c.o. w mieszkaniu lokatorskim przy ul. Gen. Andersa 13/9 w Rybniku” Przetarg DZP.1120.0049.2017 przeniesiono do archiwum
27.10.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017
24.10.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017
20.10.2017
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017
04.10.2017
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017
04.10.2017
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017
04.10.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017
04.10.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2017
04.10.2017
„Odtworzenie instalacji c.o. w mieszkaniu lokatorskim przy ul. Gen. Andersa 13/9 w Rybniku” Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg