Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont i naprawa placów oraz chodników osiedlowych w zasobach ZGM z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0038.2017 przeniesiono do archiwum
13.09.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017
07.09.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad. 2 oraz o unieważnieniu postępowania dla zad.. 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017
07.09.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad. 2 oraz o unieważnieniu postępowania dla zad. 1 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017
24.08.2017
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017
09.08.2017
Szkice Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017
09.08.2017
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017
09.08.2017
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017
09.08.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017
09.08.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2017
09.08.2017
Remont i naprawa placów oraz chodników osiedlowych w zasobach ZGM z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg