Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
09.10.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0060.2019
02.10.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0060.2019
23.09.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0060.2019
13.09.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0060.2019
13.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0060.2019
13.09.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. projekt modernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Gen. Andersa 30 w Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg