Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
17.06.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2019
13.06.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2019
07.06.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2019
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2019
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0037.2019
30.05.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe w Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg