Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych ADM I i ADM II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Przetarg DZP.1120.0031.2016 przeniesiono do archiwum
19.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2016
12.05.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2016
26.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2016
22.04.2016
Agata Traczyk
odpowiedzi na pytania z dnia 21.04.2016 i 22.04.2016 Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2016
11.04.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2016
11.04.2016
Agata Traczyk
schematy okien Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2016
11.04.2016
Agata Traczyk
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2016
11.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2016
11.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0031.2016
11.04.2016
Agata Traczyk
Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych ADM I i ADM II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg