Przetarg DZP.2120.0034.2019


Znak: DZP.2120.0034.2019
Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania

Data przetargu: 30.05.2019 , Osoba prowadząca: Izabela Łysakowska

Wpr.: Izabela Łysakowska, 15.05.2019 historia przetargu
Załączniki: