Informacja o wynikach naboru

NA STANOWISKO: Referent w Dziale Spraw Pracowniczych i Administracji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana  pani  Paulina Kubala  zamieszkała w Rybniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na ww. stanowisko wybrana została pani Paulina Kubala. Przedłożone przez kandydatkę aplikacje spełniały wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu. Kandydatka do pracy zaliczyła rozmowę kwalifikacyjną uzyskując 26 pkt na 30  pkt możliwych do zdobycia.

 

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-07-21 11:41:27 historia zmian dokumentu