Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
15.10.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0061.2019
01.10.2019
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0061.2019
23.09.2019
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0061.2019
12.09.2019
Kinga Krzywińska
Rzuty, przekroje pomieszczeń i opinia ppoż Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0061.2019
12.09.2019
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0061.2019
12.09.2019
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0061.2019
12.09.2019
Kinga Krzywińska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg