Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
22.07.2020
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020
14.07.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (581KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020
07.07.2020
Sylwia Dąbska
zbiorcze zestawienie ofert.pdf Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020
07.07.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Usunięcie załącznika Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu DZP.2120.0017.2020
07.07.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020
02.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020
02.07.2020
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020
02.07.2020
Sylwia Dąbska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Modyfikacja przetargu
26.06.2020
Sylwia Dąbska
Warunki przyłączenia do sieci gazowej Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020
26.06.2020
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020
26.06.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020
26.06.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0017.2020
26.06.2020
Sylwia Dąbska
Wykonanie dokumentacji - kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Paruszowiec Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg