Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Remont przyłącza kanalizacji deszczowej – przyłącze do budynku komunalnego ul. Lompy 15D Przetarg DZP.1120.0058.2017 przeniesiono do archiwum
21.12.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017
15.12.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017
01.12.2017
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017
24.11.2017
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017
23.11.2017
Odpowiedzi na pytania 22.11.2017 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017
16.11.2017
Schemat kanalizacji deszczowej Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017
16.11.2017
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017
16.11.2017
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017
16.11.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017
16.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0058.2017
16.11.2017
Remont przyłącza kanalizacji deszczowej – przyłącze do budynku komunalnego ul. Lompy 15D Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg