Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 2c/2 w Ry Przetarg DZP.1120.0045.2018 przeniesiono do archiwum
24.08.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2018
14.08.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2018
09.08.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2018
01.08.2018
Izabela Łysakowska
Mapa sytuacyjna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2018
01.08.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2018
01.08.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0045.2018
01.08.2018
Izabela Łysakowska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 2c/2 w Ry Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg