Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Dzierżawa pojemników na odpady komunalne segregowane i niesegregowane Przetarg DZP.1120.0056.2016 przeniesiono do archiwum
09.12.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2016
07.12.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2016
25.11.2016
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2016
16.11.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2016
16.11.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0056.2016
16.11.2016
Dzierżawa pojemników na odpady komunalne segregowane i niesegregowane Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg