Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
28.04.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2020
22.04.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2020
16.04.2020
Kinga Krzywińska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2020
08.04.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2020
08.04.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0006.2020
08.04.2020
Kinga Krzywińska
Wynajem samochodu dyspozycyjnego wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg